ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 26-28 สิงหาคม 2560

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 26-28 สิงหาคม 2560

ทัวร์เวียดนาม 2560 กรุงฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ บ้านพักโฮจิมินห์ ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา แหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาว หุบเขาปากมังกร ตลาดLove Market ไร่นาขั้นบันได น้ำตกซิลเวอร์ ฟานซีปัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET

฿10,999.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม 2560

กรุงฮานอย จัตุรัสบาดิงห์

บ้านพักโฮจิมินห์ ชมวัดเจดีย์เสาเดียว

เมืองซาปา แหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาว

หุบเขาปากมังกร  ตลาดLove Market

ไร่นาขั้นบันได น้ำตกซิลเวอร์ ฟานซีปัน

พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET

เดินทางโดยสายการบิน : แอร์เอเชีย

รายการ ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 26-28 สิงหาคม 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง