ซัปโปโร โอตารุ ฮอกไกโด 06-10 ตุลาคม 2560

ซัปโปโร โอตารุ ฮอกไกโด 06-10 ตุลาคม 2560

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ชมวิวมุมสูงด้วยการ “นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ” ขึ้นไปยังยอดเขา ที่ความสูง 271 เมตร เดินชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

฿42,900.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ชมวิวมุมสูงด้วยการ “นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ” ขึ้นไปยังยอดเขา ที่ความสูง 271 เมตร

เดินชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

เดินทางโดยสายการบิน : Thai Airways International (TG)

รายการ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร โอตารุ ฮอกไกโด 06-10 ตุลาคม 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง