ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 25-27 สิงหาคม 2560

Hot

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 25-27 สิงหาคม 2560

ทัวร์ฮ่องกง 2560 ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ท่องดินแดนแห่งความฝัน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่อ่าวรีพลัสเบย์ ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT

฿16,999.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง 2560

ฮ่องกง “ดิสนีย์แลนด์” 3 วัน 2 คืน

ท่องดินแดนแห่งความฝัน “ดีสนีย์แลนด์”

นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT

โดยสายการบิน : HONG KONG AIRLINE

รายการ ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 25-27 สิงหาคม 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

คุณอาจจะชื่นชอบ…