ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 25-27 สิงหาคม 2560

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 25-27 สิงหาคม 2560

ทัวร์ฮ่องกง 2560 ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน ไหว้พระใหญ่ นั่งกระเช้า Ngping 360 แก้ปีชง เสริมบุญบารมี เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าประจาตัวในวัดหยู่นหยู่น เจ้าพ่อแชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ เจ้าพ่อหวังต้าเซียน วัดจี๋หลิน พระใหญ่วัดโป่หลิน

฿16,999.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง 2560

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน

ไหว้พระใหญ่ นั่งกระเช้า Ngping 360 , แก้ปีชง เสริมบุญบารมี

เจ้าแม่ทับทิม … เทพเจ้าประจาตัวในวัดหยู่นหยู่น … เจ้าพ่อแชกง….

เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา … เจ้าพ่อกวนอู… เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์….

เจ้าพ่อหวังต้าเซียน … วัดจี๋หลิน… พระใหญ่วัดโป่หลิน

เดินทางโดยสายการบิน : HONG KONG AIRLINE

รายการ ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 25-27 สิงหาคม 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง